Uw browser ondersteunt geen javascript. Om deze pagina's goed te kunnen bekijken is het nodig javascript in te schakelen (extra->internetopties->geavanceerd -> --) Voor meer informatie over de No Blame aanpak kunt u ons bellen; 070 3605559 of mailen; mail(at)noblame.nl

  HOME
erkende No Blamescholen  

   Introductie

De No Blame aanpak werkt vanuit het principe van eigen verantwoordelijkheid van een groep om, met hulp van een volwassene, een probleem op te lossen.
Wij zijn er altijd vanuit gegaan dat leerkrachten en directies bij machte zijn om zelf door middel van bijscholing en herhalingscursussen zorg te dragen voor handhaving van de kwaliteit.
Om toch enigszins tegemoet te komen aan criteria waaraan volgens de minister van onderwijs een goed anti-pestprogramma moet voldoen en ook om tegemoet te komen aan de eisen met betrekking tot permanente educatie, hebben wij een “opvolgprogramma” en deze licentiering opgezet.

Scholen die zich hiervoor aanmelden moeten aan een aantal criteria gaan voldoen.
De belangrijkste criteria gaan over de toepassing van de aanpak en het waarborgen van het kennisniveau binnen het team.
Scholen die aan de criteria voldoen mogen zich een door No Blame Nederland officieel erkende No Blame school noemen en zullen als zodanig vermeld worden op deze site.
Een Licentie is drie jaar geldig, waarbij dus uiterlijk in het laatste jaar wederom een bijscholingstraject afgerond moet worden.
De voorwaarden staan kort elders op deze website en kunnen bij ons opgevraagd worden. Aangesloten scholen vind u via het menu links.
Inschrijving kan vanaf eind 2018